Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants (Chương Trình Quỹ Cứu Trợ Dành Cho Người Nhập Cư Seattle)

Thời gian nộp đơn hiện đã kết thúc.

Thời gian để quyết định (được chấp thuận hoặc bị từ chối): từ 23 tháng 11 năm 2020 đến 30 tháng 11 năm 2020
Thời gian tiền hỗ trợ sẽ gửi về nhà: sau ngày 1 tháng 12 năm 2020
Bạn cũng có thể đủ điều kiện cho Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund: www.immigrantreliefwa.org.
Quỹ cứu trợ Seattle Covid-19 Disaster Relief Fund for Immigrants có $7.900.000 để hỗ trợ tiền mặt cho các cư dân nhập cư và thành viên trong gia đình có thu nhập thấp và bị ảnh hưởng nhiều nhất trong thành phố Seattle. Quỹ cứu trợ này ưu tiên cho những người đã nộp đơn mà không hội đủ điều kiện nhận được khoản tiền hỗ trợ từ chương trình liên bang CARES Act Economic Impact Payment (còn được gọi là “coronavirus stimulus check”) và bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang Washington vì tình trạng nhập cư của họ.

Mốc thời gian

 • Thời gian để xin tiền hỗ trợ: trong vòng 3 tuần, từ Thứ Năm, ngày 15 tháng 10 năm 2020 đến ngày 5 tháng 11 năm 2020
 • Thời gian để xem xét hồ sơ: trong vòng 2 tuần, từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến ngày 22 tháng 11 năm 2020
 • Thời gian để quyết định (được chấp thuận hoặc bị từ chối): từ 23 tháng 11 năm 2020 đến 30 tháng 11 năm 2020

 • Thời gian tiền hỗ trợ sẽ gửi về nhà: sau ngày 1 tháng 12 năm 2020

Tiền hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình sẽ tùy thuộc vào số lượng người trong hộ gia đình:

 • $1,000 - $3,000

Tóm Tắt Chính Sách Bảo Mật

Tổ chức phi lợi nhuận Scholarship Junkies có trách nhiệm để thu thập thông tin cá nhân mà quý vị tự nguyện điền trên đơn đăng ký trực tuyến cho quỹ cứu trợ Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund dành cho người nhập cư. Scholarship Junkies cũng đã thiết lập các thủ tục vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin của quý vị. Họ sẽ không tự nguyện chia sẻ dữ liệu của quý vị với các tổ chức chính phủ, bao gồm cả thành phố Seattle.

Application Assistance

Please refer to our Language Assistance Guide if you need help in a language other than Amharic, Cantonese, Mandarin, Korean, Somali, Spanish, Tagalog, and Vietnamese.

Información del contacto

Si necesita ayuda con la solicitud, llame al:
Alguien que hable español le ayudará o puede que le conecten con un intérprete externo.

联系信息

如果您需要帮助填写申请,请致电:
会讲中文的工作人员将帮助您,或者您可能会被连接到第三方口译员。

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan:

Kung kailanganin ninyo ng tulong sa aplikasyon, mangyaring tumawag sa
May makakatulong sa inyo na nagsasalita ng Tagalog o di kaya nama'y ikokonekta kayo sa ibang tagapagsalin sa Tagalog.

연락처 정보:

신청과 관련하여 도움이 필요하시면
 • Korean Community Service Center (한인 생활 상담소): 425-776-2400 로 전화하세요.
한국어를 구사하는 직원에게 도움을 받거나 제3자 통역사와 연결될 수 있습니다.

የማግኛ መረጃ

ለዚህ ማመልከቻ ድጋፍ ከፈለጉ እባክዎን
አማርኛ የሚናገር ሰዉ ድጋፍ ይሰጥዎታል ወይንም ከሶስተኛ ወገን አስተርጓሚ ጋር ይገናኛሉ።

Xiriirka macluumaadka:

Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo arjiga, fadlan wac:
Qof ku hadla [LUQADAADA] ayaa kaa caawin doona ama waxaa lagaa yaabaa in lagugu xirno dhinaca sadexaad oo ah turjubaan.

Thông Tin Để Liên Lạc

Nếu quý vị cần giúp điền đơn hay thắc mắc về xin tiền hỗ trợ hãy vui lòng gọi:
Một người nào đó nói tiếng Việt sẽ hỗ trợ quý vị hoặc nhân viên sẽ kết nối với thông dịch viên.

If you do not see your language you can call: 206-503-0657. When you call, please inform us what language you speak, and wait as we will likely need to connect with an interpreter.

Community partners

Together we are working to provide emergency financial relief to as many as possible.

FAQ

Các câu hỏi thường gặp về quỹ cứu trợ Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants

1. Có cách nào để tôi biết liệu mình có hội đủ điều kiện đăng ký cho quỹ cứu trợ Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants dành cho người nhập cư hay không?

Vui lòng xem phần "Hội đủ điều kiện" ở trên.

2. Ngày chót để nộp đơn xin tiền hỗ trợ là gì?

Thời gian đăng ký sẽ mở vào thứ Năm, ngày 15 tháng 10 lúc 8:00 sáng và kết thúc vào thứ Năm, ngày 5 tháng 11 lúc 11:59 tối. Quý vị có thể nộp đơn của mình bất cứ lúc nào trong thời gian này. Chúng tôi sẽ không chấp nhận đơn nộp trễ.

3. Tôi phải nộp những giấy tờ gì?

Quý vị phải nộp các tài liệu xác nhận danh tính và nơi cư trú của mình tại Seattle. Danh sách dưới đây cung cấp các ví dụ về tài liệu quý vị có thể dùng. Hãy đảm bảo rằng quý vị có một bản sao rõ ràng của một giấy tờ từ Danh sách A hoặc một giấy tờ từ cả hai Danh sách B và Danh sách C.

[Danh sách A]
Giấy Tờ Chứng Minh Nơi Cư Trú Và Danh Tính

[Danh sách B]
Giấy Tờ Chứng Minh Danh Tính

[Danh sách C]
Giấy Tờ Chứng Minh Nơi Cư Trú

 • Thẻ Căn Cước Của Tiểu Bang Washington ghi tên đầy đủ và địa chỉ Seattle
 • Bằng Lái Xe Của Tiểu Bang Washington ghi tên đầy đủ và địa chỉ trong thành phố Seattle
 • Thẻ học sinh hiện tại của trường học trong thành phố Seattle
 • Bất kỳ hóa đơn tiện ích nào của quý vị có ghi tên đầy đủ và địa chỉ trong thành phố Seattle
 • Hóa đơn điện thoại di động hoặc hóa đơn internet của quý vị có ghi tên đầy đủ và địa chỉ trong thành phố Seattle
 • Bản sao của giấy báo cáo hàng tháng từ bảo hiểm của quý vị có ghi tên đầy đủ và địa chỉ trong thành phố Seattle
 • Bản sao của giấy báo cáo hàng tháng từ ngân hàng của quý vị có ghi tên đầy đủ và địa chỉ trong thành phố Seattle
 • Tờ khai thuế năm 2019 của quý vị có ghi tên đầy đủ và địa chỉ trong thành phố Seattle
 • Cùi chi phiếu lương của quý vị từ nơi làm việc có tên đầy đủ và địa chỉ cư trú tại thành phố Seattle hoặc địa chỉ nơi làm việc trong thành phố Seattle
 • Thẻ sinh viên từ bất kỳ trường nào
 • Hộ chiếu từ bất kỳ quốc gia nào
 • Thẻ lãnh sự
 • Thư từ trường học ở thành phố Seattle xác nhận quý vị ghi danh đi học
 • Giấy tờ thuê nhà ở có ghi tên đầy đủ của quý vị và địa chỉ tại thành phố Seattle
Thư có chữ ký và ghi ngày tháng * ghi rõ tên đầy đủ và số điện thoại của người viết thư từ các đơn vị sau đây:
 • Chủ nhà xác nhận nơi cư trú tại thành phố Seattle
 • Chủ nơi làm việc trong thành phố ở Seattle xác nhận công việc hiện tại hoặc trước đây của quý vị
 • Một nhân viên từ trường trong thành phố Seattle xác nhận hiện tại quý vị đăng ký đi học tại đây
 • Một nhân viên tại một tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc quản lý hồ sơ xác nhận quý vị cư trú tại thành phố Seattle
 • Một đại diện từ tổ chức tôn giáo của quý vị xác nhận quý vị cư trú tại thành phố Seattle

[List B]
Documents for Confirming Your Identity

[List C]
Documents Confirming Your Seattle Residency

*Quý vị có thể dùng mẫu thư này để điền đơn xin tiền hỗ trợ.

4. Những người nộp đơn có chắc chắn nhận được tiền hỗ trợ này không?

Do quỹ tiền có hạn, chúng tôi không thể phục vụ hết tất cả mọi người. Cho dù một số người nộp đơn hội đủ điều kiện nhưng họ có thể không nhận được tiền hỗ trợ này.

5. Những người nộp đơn hội đủ điều kiện được chọn như thế nào?

Do quỹ tiền có hạn, chúng tôi không thể phục vụ tất cả mọi người. Quá trình xem xét hồ sơ KHÔNG phải là ai nộp trước được phục vụ trước. Chúng tôi muốn hỗ trợ cho những người có nhu cầu nhiều nhất, vì vậy chúng tôi ưu tiên những người nộp đơn dựa trên các tiêu chí sau đây (không theo thứ tự):

 • Cha mẹ/người chăm sóc đơn thân.
 • Tình trạng nhà ở.
 • Nhu cầu tài chính.
 • Tiền Trợ Cấp Thất Nghiệp của Tiểu bang Washington.
 • Nguy cơ bị bệnh nặng do đại dịch COVID-19.
 • Những người từng trải qua bạo lực gia đình, tấn công tình dục hoặc buôn người.

6. Các thành viên trong gia đình tôi hoặc tôi có cần phải lo lắng về Gánh Nặng Xã Hội (Public Charge) không?

Theo Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS), các phúc lợi “cứu trợ thảm họa”, chẳng hạn như chương trình này, sẽ không được xem xét khi xác định xem một cá nhân có phải là người chịu trách nhiệm về Gánh Nặng Xã Hội hay không. Quý vị cũng có thể đọc Tờ thông tin về Gánh Nặng Xã Hội của USCIS này để biết thêm thông tin. Nếu quý vị có thắc mắc về tình trạng nhập cư và/hoặc việc sử dụng các phúc lợi, quý vị nên nói chuyện với luật sư nhập cư hoặc người đại diện được DOJ công nhận.

7. Nếu tôi nhận tiền hỗ trợ này nó có ảnh hưởng đến việc trở thành công dân Hoa Kỳ cho tôi hoặc các thành viên trong gia đình tôi hay không?

Nếu quý vị là thường trú nhân hợp pháp/có thẻ xanh, việc nhận tiền hỗ trợ từ quỹ cứu trợ Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants dành cho người nhập cư sẽ không ảnh hưởng đến việc quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ. Tiền hỗ trợ này cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc trở thành công dân Hoa Kỳ cho thường trú nhân hợp pháp/thành viên có thẻ xanh cho các thành viên trong gia đình quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc về tình trạng nhập cư và/hoặc việc sử dụng các phúc lợi, quý vị nên nói chuyện với luật sư nhập cư hoặc người đại diện được DOJ công nhận.

8. Thông tin tôi cung cấp trong đơn xin tiền hỗ trợ có được bảo mật không?

Tổ chức phi lợi nhuận Scholarship Junkies có trách nhiệm để thu thập thông tin cá nhân mà quý vị tự nguyện điền trên đơn đăng ký trực tuyến cho quỹ cứu trợ Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund dành cho người nhập cư. Scholarship Junkies cũng đã thiết lập các thủ tục vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin của quý vị. Họ không tự nguyện chia sẻ dữ liệu của quý vị với các tổ chức chính phủ, bao gồm cả thành phố Seattle. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Chính Sách Bảo Mật toàn diện của học bổng Junkies tại đây (chỉ bằng tiếng Anh).

9. Tôi không có máy vi tính hoặc mạng Internet thì có lựa chọn nào khác để tôi áp dụng không?

Chúng tôi chỉ có thể cung cấp đơn thông qua cổng thông tin trực tuyến này để quý vị có thể hoàn thành điền đơn trên máy vi tính hoặc thiết bị di động kết nối mạng Internet. Các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ qua điện thoại và có thể giúp quý vị đăng ký nếu quý vị không có thiết bị kết nối với mạng internet. Vui lòng liên hệ với một trong các tổ chức dưới đây để được hỗ trợ:

 • Refugee Women's Alliance (ReWA): 253-859-6197
 • St. James Cathedral Immigrant Assistance: 206-382-4511

10. Tiền hỗ trợ này cho mỗi hộ gia đình sẽ là bao nhiêu?

 • Một người lớn có thể nhận được tiền hỗ trợ là $1.000 cho một lần duy nhất.
 • Một cặp vợ chồng (hai người lớn) đủ điều kiện để nhận tiền hỗ trợ tối đa một lần lên đến $2.000.
 • Các cặp vợ chồng, cha mẹ hoặc người chăm sóc có con đủ điều kiện để nhận tiền hỗ trợ tối đa một lần lên đến $3.000.

11. Tiền hỗ trợ này chỉ nhận được một lần phải không?

Đúng vậy, người xin tiền quỹ chỉ nhận được một lần tiền hỗ trợ này thôi.

12. Bao lâu tôi sẽ nhận được tiền hỗ trợ này?

Xem câu hỏi #13.

13. Tôi sẽ nhận được tiền hỗ trợ như thế nào?

Có bốn lựa chọn để nhận được tiền hỗ trợ này:

Lựa chọn

Bao lâu quý vị sẽ nhận được tiền hỗ trợ?

Tôi sẽ nhận tiền hỗ trợ như thế nào?

Séc*
Từ 7-14 ngày sau khi ngày nộp đơn đã kết thúc và các quyết định được đưa ra.
Gửi thư qua dịch vụ bưu điện đến địa chỉ mà quý vị đã cung cấp.
Thẻ quà tặng Mastercard sẽ được gửi trực tiếp qua thư**
Từ 7-14 ngày sau khi ngày nộp đơn đã kết thúc và các quyết định được đưa ra.
Gửi thư qua dịch vụ bưu điện đến địa chỉ mà quý vị đã cung cấp.
Thẻ quà tặng Mastercard sẽ được gửi qua email
Từ 1-2 ngày sau khi ngày nộp đơn đã kết thúc và các quyết định được đưa ra.
Gửi email qua địa chỉ email mà quý vị đã cung cấp .
Chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng
Từ 2-5 ngày sau khi ngày nộp đơn đã kết thúc và các quyết định được đưa ra.
Chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng mà quý vị đã cung cấp.

*Séc sẽ vô hiệu sau 90 ngày.

**Thẻ quà tặng Mastercard gửi trực tiếp qua thư sẽ vô hiệu sau 12 tháng.

14. Tôi sống ngoài ranh giới của thành phố Seattle. Tôi có thể nộp đơn không?

Được. Quý vị có thể nộp đơn xin tiền hỗ trợ này nếu quý vị sống ngoài thành phố Seattle, nhưng chỉ khi quý vị hoặc ai đó trong gia đình quý vị làm việc trong ranh giới thành phố Seattle HOẶC đi học trong ranh giới thành phố Seattle.

15. Tôi không có giấy tờ nhập cư thì tôi có đủ điều kiện để nhận tiền hỗ trợ không?

Khoản tài trợ này dành cho bất kỳ người nhập cư nào không hội đủ điều kiện nhận khoản tiền hỗ trợ từ chương trình liên bang CARES Act (xem Câu Hỏi số 1). Thành phố Seattle không cho phép hỏi về tình trạng nhập cư của bất kỳ người nào theo Sắc lệnh 121063. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không hỏi về tình trạng nhập cư trong mẫu đơn đăng ký quỹ cứu trợ Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund dành cho người nhập cư.

16. Tôi đã kết hôn, vợ chồng tôi đều đủ điều kiện nhận được tiền hỗ trợ thì hai người có cần phải nộp đơn không?

Chỉ 1 trong 2 người được đăng ký cho hộ gia đình của mình thôi. Một cặp vợ chồng (2 người lớn) đủ điều kiện nhận khoản tiền hỗ trợ tối đa là $2.000.

17. Hộ gia đình của tôi bao gồm nhiều gia đình. Chúng tôi nên xin tiền hỗ trợ như thế nào?

Mỗi gia đình nên nộp một đơn xin tiền hỗ trợ cho gia đình đó.

18. Hộ gia đình của tôi bao gồm nhiều người lớn độc thân. Chúng tôi nên xin tiền hỗ trợ như thế nào?

Mỗi người lớn nên nộp một đơn xin tiền hỗ trợ cho chính họ.

19. Tôi có thể nộp đơn thay mặt cho con tôi dưới 18 tuổi không?

Được. Trẻ em nên bao gồm trong đơn xin tiền hỗ trợ của quý vị, miễn là quý vị hội đủ điều kiện, theo các tiêu chí được liệt kê trong Câu hỏi Hỏi số #1.

20. Tôi là người chăm sóc trẻ em. Tôi có thể xin tiền hỗ trợ hoặc tính các trẻ vào đơn của mình được không?

Được. Nếu quý vị là người chăm sóc hoặc người giám hộ của các trẻ em chưa thành niên nhưng không phải là con ruột, con nuôi hoặc con riêng của quý vị, quý vị có thể nộp đơn riêng thay mặt cho đứa trẻ đó miễn là đứa trẻ đó hội đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ này.

21. Tôi không sống ở thành phố Seattle. Nơi làm việc trước đây của tôi là ở thành phố Seattle và tôi đang thất nghiệp. Tôi có thể nộp đơn không?

Được. Nếu quý vị sống ngoài thành phố Seattle VÀ nơi làm việc trước đây của quý vị trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 là ở thành phố Seattle, thì quý vị vẫn nên nộp đơn. Quý vị sẽ cần phải nộp tài liệu chứng minh nơi làm việc trước đây là ở trong thành phố Seattle. Xem Câu Hỏi số 3 để biết danh sách các tài liệu đã được phê duyệt.

22. Tôi hiện không có nhà ở cố định. Tôi có thể nộp đơn xin tiền hỗ trợ hay không và làm cách nào để nhận được tiền hỗ trợ mà không có địa chỉ gửi thư?

Được. Những người nộp đơn hội đủ điều kiện không có nhà ở lâu dài vẫn nên nộp đơn. Quý vị có hai lựa chọn:

I. Nếu quý vị hội đủ điều kiện và có email, quý vị có thể nhận tiền với thẻ quà tặng trên mạng.

II. Nếu quý vị hội đủ điều kiện và muốn nhận séc hoặc thẻ quà tặng, các tổ chức đối tác của chúng tôi có thể trợ giúp. Ví dụ: quý vị có thể sử dụng địa chỉ gửi thư của một tổ chức để nhận séc. Vui lòng liên lạc với một trong các tổ chức dưới đây để được hỗ trợ:

 • Refugee Women's Alliance (ReWA): 253-859-6197
 • St. James Cathedral Immigrant Assistance: 206-382-4511

23. Có lựa chọn nào khác nếu vì lý do nào, tôi không thể nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ cứu trợ Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund cho người nhập cư không?

Tiểu bang Washington cũng đang cung cấp chương trình hỗ trợ tài chính tương tự, Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư. Quý vị có thể đăng ký tại đây. Quý vị cũng có thể tìm các chương trình hỗ trợ khác liên quan đến đại dịch COVID-19 tại trang Tài Nguyên Cộng Đồng COVID-19 của Thành Phố Seattle: seattle.gov/covid-19.

24. Có quy trình khiếu nại/kháng nghị nào không nếu sau khi nộp đơn, tôi không nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ cứu trợ Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund cho người nhập cư?

Do số lượng người đăng ký cao nên chúng tôi sẽ không có quy trình khiếu nại/kháng nghị. Tiểu bang Washington cũng đang cung cấp chương trình hỗ trợ tài chính tương tự, Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư. Quý vị có thể đăng ký tại đây. Quý vị cũng có thể tìm các chương trình hỗ trợ khác liên quan đến đại dịch COVID-19 tại trang Tài Nguyên Cộng Đồng COVID-19 của Thành phố Seattle: seattle.gov/covid-19.

25. Quỹ cứu trợ Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund cho người nhập cư được tài trợ như thế nào?

Vào ngày 21 tháng 8 năm 2020, Thị trưởng Jenny Durkan, Chủ tịch Hội đồng M. Lorena González, Ủy viên Hội đồng Teresa Mosqueda, và Nghị viên Tammy Morales đã công bố quỹ cứu trợ COVID-19 trị giá 45 triệu đô la Mỹ. Trong quỹ cứu trợ này, Văn Phòng Nhập Cư Và Tị Nạn (OIRA) đã nhận được khoản tài trợ mới là 9 triệu đô la Mỹ từ quỹ tổng thể của thành phố Seattle để cung cấp hỗ trợ cho các hộ gia đình và công nhân nhập cư có thu nhập thấp trong thành phố Seattle gặp khó khăn về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Khoản tài trợ này bao gồm $7,9 triệu đô la Mỹ được sử dụng để hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho những người nhập cư có thu nhập thấp. 1,1 triệu đô la Mỹ còn lại sẽ được sử dụng để tài trợ các tổ chức tiếp cận cộng đồng và các sáng kiến tiếp cận ngôn ngữ khác để đảm bảo người cư dân có trình độ tiếng anh hạn chế (English-language Learners, ELLs) biết về chương trình mới này cũng như các chương trình và dịch vụ hỗ trợ tài chính khác.

26. Điều gì sẽ xảy ra nếu hộ gia đình tôi lỡ nộp nhiều đơn? Chúng tôi có bị loại bỏ không?

Nếu hộ gia đình của quý vị gửi nhiều đơn xin tiền hỗ trợ do nhầm lẫn, người xem xét hồ sơ Scholarship Junkies có thể xác định rằng nhiều đơn xin tiền hỗ trợ cùng một hộ gia đình và sẽ xem xét hồ sơ có nhu cầu cao hơn. Họ cũng có thể liên lạc với người nộp đơn qua điện thoại hoặc tin nhắn nếu họ phát hiện vấn đề về đơn xin tiền hỗ trợ.

27. Tôi vẫn còn thắc mắc. Tôi có thể gọi cho ai đó để đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ không?

Xin vui lòng liên lạc với một trong các tổ chức dưới đây để được hỗ trợ:

 • Refugee Women's Alliance (ReWA): 253-859-6197
 • St. James Cathedral Immigrant Assistance: 206-382-4511

Scholarship Junkies

Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants